info-avond op maandag 7 mei 2018

VERSLAG Cohousing Hasselt – woongroep in wording

Datum: 7/05/2018

Locatie: OATS, Toekomststraat 20, 3500 Hasselt

Refertenummers: Verslag_CHHasselt_180507

Aanwezig: Sarah, Vicky, Wendy, Marleen, Marijke, Eddy, Petra, Ann (fotograaf), Jan, Joep, Brigitte voor Sofie.

Verontschuldigd:  

Voorzitter: Marijke en Petra

Verslaggever: Wendy

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voorstellingsrondje

1.   wie? wat? waar? hoe?

1.1.Historiek

In de zomer van  2012 vinden 6 personen (waaronder Marijke, Petra en Eddy) elkaar op een infovergadering van ‘Cohousing Limburg’. Tot 2015 vergaderen zij stipt elke 14 dagen met gaandeweg 8 gezinnen met als doel een  project van 15 tot 20 eenheden te verwezenlijken, gelegen in, of in een straal van 7km, van station Hasselt. De grote krijtlijnen worden uitgezet en de zoektocht naar een site in het stadscentrum en later in de ruime omgeving van Hasselt gaat van start. De facebook-groep ‘cohousing Limburg - meer dan wonen alleen’ telt ondertussen ruim 200 leden. Er worden andere projecten in Vlaanderen bezocht, een studiereis naar Denemarken ondernomen, en het overleg met het stadsbestuur en de dienst wonen wordt aangevat. De moeizame zoektocht naar een geschikte site en de onwrikbare stedenbouwkundige regels maken o.a.dat er begin 2014 nog slechts 4 gezinnen actief zijn in de groep. Toch kan het info-moment dat deze groep i.s.m. de stadsdiensten op 1 maart 2014 organiseert in het oude stadhuis van Hasselt, een een succes genoemd worden: er zijn een 50-tal aanwezigen. 13 gezinnen komen naar de volgende vergadering, er ontstaat een samenwerking met de dienst wonen en de groep bereidt het statuut van vzw voor. 

1.2.Waar?

Begin 2015 komt het nieuws dat in het masterplan  van Sint-Lambrechts-Herk de functie cohousing is voorzien. Het perceel in de Vorststraat (voormalige basisschool de Kameleon en aanpalend weiland) met mogelijkheid tot erfpacht (!) komt in beeld. Een unieke kans!

 

https://www.hln.be/regio/hasselt/cohousing-project-op-schoolsite-in-vorststraat~a0ec05dd/

 

Grond = 8000 m2; dit zou plaats kunnen bieden aan minstens 30 wooneenheden.

Idee is om oud gemeentehuis te behouden als ‘common-house’. Een maquette geeft een indicatie van hoe het eruit zou kunnen zien. Niets staat op dit vlak al vast. Het is aan de groep om dit samen vorm te geven.

 

1.3.Wie? wat?

Stad Hasselt erkent op vlak van cohousing zelf nog geen expertise te hebben en neemt samenhuizen vzw onder de arm om hen te begeleiden en om een ‘aanbestings’procedure op te zetten. Op 20.02.2018 gaat er in het oude schooltje een ‘inspiratiemoment / publieksmoment’ door: architectuurstudenten tonen er hun hun (fictieve) werken om de dialoog over cohousing aan te zwengelen.

Eerstdaags (zomer 2018) verwachten we dat de stad Hasselt een oproep zal lanceren aan woongroepen. Op dat moment willen we als groep klaarstaan en een goed dossier indienen. Mocht er naast onze groep, nog gegadigden zijn, is samenwerking – eerder dan concurentie, aangewezen.  Samenwerken met vzw’s zoals bvb. De Wiekslag, of sociale projecten zoals De Wroeter, behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Een kandidaatsdossier zal goed gefundeerd zijn, en over diverse topics (visie, architectuur, duurzaamheidsconcept, ecologie,  financiering, verhouding huur / koop, gemeenschapsopbouw, sociaal engagement, …) duidelijk zijn waar deze woongroep voor wil staan. Cohousing kent nl. een diversiteit aan vormen en achterliggende visies. (Zo brengt Jan bvb. In dat ook bestaande gebouwen zich lenen voor cohousing – samenhuizen.)

Deze groep zal zich hiervoor laten bijstaan door Miss Miyagi (https://missmiyagi.eu/) = projectregisseur, onafhankelijk van de vzw Samenhuizen, die de stad Hasselt bijstaat. Petra duidt hun offerte: 5250 euro (excl. Btw) voor regie tem de ‘aanbesteding’ naar de stad toe. Indien toegewezen/geselecteerd: +4750 euro.

Wanneer we met meer mensen zijn die dit kunnen dragen, daalt de kost per gezin.

Idee van Sarah: hiervoor een crowdfunding opzetten; heeft ook effect op visibiliteit.

 

1.4.Hoe?

Prioriteit is nu om voldoende potentieel geïnteresseerden te bereiken, te informeren en te inspireren. Inzetten op wervende communicatie is dus aan de orde.

 

www.cohousinghasselt.com is een week online; verbeterpunt: zichtbaarheid op het net (heeft dit te maken met ‘tags’ of moet er betaald om hoog te verschijnen in het lijstje dat google genereert?)

 

www.samenhuizen.be is momenteel meer zichtbaar. We hebben er een login – hiervan gebruik maken = voldoende op posten, kenbaar maken dat we nog geïnteresseerden zoeken.

 

Verder: perscontacten aanspreken, folders, affiches verspreiden op vindplekken, waar ook jonge gezinnen komen. Facebook-groep ‘open’ stellen, activiteiten delen, … maar zeker ook mond-aan-mond-reclame!!

(oplijsting – niet limitatief – pers TVL, hBvL,  zondagskrant, Bad Republic; Dirk Schuermans / The School / fietsbar / zuppa / lagere (freinet-)scholen / bibliotheken / woonwinkel / Marta-markt…)

 

2.   hoe verder?

2.1.Activiteiten

 

Een groep wordt maar een groep wanneer de leden elkaar beter leren kennen. Naast vergaderen kan dit ook op andere manieren:

Hou zeker de website www.cohousinghasselt.com in het oog!

 

12.05.2018: Tentoonstelling ‘bouwen aan samenwonen’ door Stad en Architectuur in Hal 5, Leuven.

                  Om 14.30 u. Gegidsd door Petra (= curator). Samen met de trein vanuit Hasselt om 13.30u.

Laatste week van mei: studiereis naar cohousing-projecten in Duitsland en Frankrijk, georganiseerd

door Samenhuizen vzw. https://www.samenhuizen.be/samenhuizenreis-2018

18.05.2018: http://www.cid-grand-hornu.be/nl/expositions/Together__/230/

19 (en 20): samenhuizen-dag: samen 2 sites bezoeken naar keuze. http://www.samenhuizen.be/samenhuizendag

 

2.2.Besluitvorming en topics

Volgende vergadering: maandag 4 juni – 20.00u; toekomststraat 20, Hasselt

idee: nieuwelingen worden door een ‘meter of peter’ al vooraf bijgepraat opdat we niet heel deze vergadering moeten overdoen. Pitch-talk; infodragers als website en dit verslag kunnen hierbij helpen.

 

Idee: thema’s inventariseren waarover we aan visie-opbouw moeten doen (bvb. Inzet ieders talenten; taakverdeling; hoe tot besluitvorming komen en vasthouden? Expert laten spreken over erfpacht? Mate van gemeenschappelijkheid van ruimte, materialen, tijd, … ?  … … )

 

Eventueel in de vorm van een ‘social design oefening’.

 

3.   Meer weten? inspiratie? 

Ook niet limitatief: Genk: De meiboom, Leuven: De Sijs (Stad Hasselt lijkt zich hierop te inspireren/erfpacht), Molenbeek: Urbani / L’îlot Picard, Stal (Beringen): de Tris

https://www.een.be/wonen-tv/wat-is-cohousing-en-wat-zijn-de-voordelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anna osawaComment