waar ?

De stad Hasselt erkent de voordelen van gemeenschappelijk wonen en start een eerste stedelijk cohouseproject op in Sint-Lambrechts-Herk. De stad Hasselt stelt de gronden van het voormalig schooltje in de Vorststraat ter beschikking voor het cohousingproject. Nu de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven, kunnen we met trots zeggen dat de randvoorwaarden voor de projectoproep “Cohousing in de Vorststraat” gekend zijn. De projectsite zelf is el enige tijd voorbehouden voor een cohousingproject. De totale oppervlakte van de site bedraagt 78are en bestaat uit een lokaal parkeerterrein, de school met haar speelplaats, bijgebouwen en het weiland ernaast.

Omdat in elk bouwproject de kostprijs van de grond zwaar doorweegt in het budget, heeft het stadsbestuur beslist om de grond in erfpacht beschikbaar te stellen aan de kandidaten en dit voor een periode van 99 jaar. Dat betekent dat de kostprijs gespreid in de tijd betaald wordt aan een erfpachtvergoeding van 1%. Wil je meer over de randvoorwaarden weten, neem dan zeker de projectoproep door. Zo zal je te weten komen dat het oude gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Herk mee geïntegreerd moet worden in het project en dat er op de site volgens het masterplan plaats is voor 19 gezinnen. Al kan er in een eerste fase gestart wordt met 10 wooneenheden.

Kijk op de site van de stad hasselt https://www.hasselt.be/nl/cohousing en neem de documenten rustig door of download via hier rechtstreeks de pdf met alle info over de projectoproep.

Kom zeker naar onze maandelijkse info voor meer uitleg (elke eerste maandag van de maand - zie AGENDA in het menu van deze website)

We werken hard aan het ontwerp - wie er nu bij is, beslist mee over de grote lijnen en leer je al doende de 'buren-in-spe' kennen.