wat ?

Laat de sociologen maar uitpluizen waarom we het precies doen. Feit is dat steeds meer mensen kiezen om te wonen in min of meerdere mate van betrokkenheid, met de bedoeling minstens een sociale meerwaarde te geven aan dit samenwonen.

 

http://www.samenhuizen.be/fiches

http://www.samenhuizen.be/initiatief-en-startgroepen

 

Op dit moment staat de groep open voor iedereen die zich kan vinden in deze uitgangspunten:

1. Grootte van de groep: voor een goede mix van leeftijden en gezinssamenstellingen, en voldoende draagkracht voor de gemeenschappelijke delen, focussen we op ongeveer 30 units.

2. Duurzaamheid: mobiliteit met zeer beperkt gebruik van de auto, compact bouwen, hernieuwbare energie...  zijn heel belangrijk

3. Gemeenschappelijke voorzieningen: naast de privé woningen met eigen tuintje of terras delen we een parktuin, wasplaats, fietsenstalling, een keuken met eetruimte, ontbijthoek, thuiswerkkantoor, logeerkamers,... meer of minder functies en ruimtes kunnen gedeeld worden op basis van specifieke behoeften en financiële mogelijkheden van de groep.

4. Financies: goede prijs-kwaliteitverhouding door pachten van de grond, een hoge densiteit, compacte woningen, lage energiefactuur, groepsaankopen, delen van faciliteiten...

5. Aandeelhouder bij Wooncoop ‘huren bij jezelf’, en woningen in eigendom: beide opties zijn mogelijk.

6. Betrokkenheid:  als buren zijn we niet alleen betrokken op elkaar en de ruimere buurt, maar hebben we ook sociaal-maatschappelijke ambities zoals bijvoorbeeld een kinderkribbe, een sociaal buurtrestaurant, inclusie van bijvoorbeeld begeleid wonen voor enkele jongeren… alles naar wens en mogelijkheden van alle leden van de groep.

7. Juridische structuur: tijdens de ontwikkeling van het project en het beheren van de gemeenschappelijke delen verzamelt de groep in het statuut van een vzw. Voor de bouwfase is een maatschap een goede structuur. Bij bewoning wordt dat een vereniging van mede-eigenaren.

8. Beslissingen worden in het belang van de groep genomen, in consensus. In de aanloop naar de realisatie van het project laten we ons bijstaan door een ervaren, geëngageerde, enthousiasmerende en ambitieuze projectregisseur en coaches die ons ondersteunen en vertegenwoordigen bij de realisatie van het project vanaf het concept tot en met de realisatie.

20190227 MOOS°Herk PAGES 27 kopie.jpg
20190227 MOOS°Herk PAGES 26 kopie.jpg