wat ?

Laat de sociologen maar uitpluizen waarom we het precies doen. Feit is dat steeds meer mensen kiezen om te wonen in min of meerdere mate van betrokkenheid, met de bedoeling minstens een sociale meerwaarde te geven aan dit samenwonen.

 

http://www.samenhuizen.be/fiches

http://www.samenhuizen.be/initiatief-en-startgroepen

 

Op dit moment staat de groep open voor iedereen die zich kan vinden in deze uitgangspunten:

1. Grootte van de groep: voor een goede mix van leeftijden en gezinssamenstellingen, en voldoende draagkracht voor de gemeenschappelijke delen, focussen we op minstens 30 units.

2. Duurzaamheid: mobiliteit met beperkt gebruik van de auto, compact bouwen, hernieuwbare energie...  zijn heel belangrijk

3. Gemeenschappelijke voorzieningen: naast de privé woningen met eigen tuintje of terras delen we een parktuin, wasplaats, fietsenstalling… en naar wens van de groep eventueel een keuken met eetruimte, thuiswerkkantoor, logeerkamers,... meer of minder functies en ruimtes kunnen gedeeld worden op basis van specifieke behoeften en financiële mogelijkheden van de groep.

4. Financies: goede prijs-kwaliteitverhouding door een hoge densiteit, groepsaankopen, delen van faciliteiten...

5. Indien investeerders gevonden worden is huren een optie, naast woningen in eigendom.

6. Betrokkenheid:  als buren zijn we niet alleen betrokken op elkaar, maar hebben we ook sociaal-maatschappelijke ambities zoals bijvoorbeeld een kinderkribbe, buurtrestaurant, zorg voor ouderen in het project en de buurt, inclusie van bijvoorbeeld begeleid wonen voor jongeren… alles naar wens en mogelijkheden van alle leden van de groep.

7. Juridische structuur: tijdens de ontwikkeling van het project verzamelt de groep in het statuut van een vzw. De uiteindelijke vorm voor verwerving van eigendom valt nog te kiezen:  coöperatieve, vereniging van mede-eigenaren…

8. Beslissingen worden in het belang van de groep genomen  en in principe in consensus. In de aanloop naar de realisatie van het project laten we ons bijstaan door ervaren, geëngageerde, enthousiasmerende en ambitieuze projectregisseurs en coaches die ons ondersteunen en vertegenwoordigen bij de realisatie van het project vanaf het concept tot en met de realisatie.

20190227 MOOS°Herk PAGES 27 kopie.jpg
20190227 MOOS°Herk PAGES 26 kopie.jpg